Program Pól Nadziei 2017
Program Pól Nadziei 
  1. Otwarcie XII edycji Pól Nadziei w Teatrze Sztuk spektaklem „Stacja Marzeń” 
    w wykonaniu zespołu Grochy i Groszki – 12.03.2017 r.
  2. Konkurs na temat biografii i działalności św. Brata Alberta dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
  3. Dyktando dla szkół podstawowych „Z żonkilem w tle” o treści związanej z ruchem hospicyjnym i postacią Brata Alberta.
  4. Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach Jaworzna.
  5. Pozyskiwanie funduszy na rzecz chorych objętych opieką hospicyjną poprzez aukcje, zbiórki i kwesty.
  6. Konferencja z okazji XX-lecia istnienia Stowarzyszenia Hospicjum Homo – Homini, 
    Roku Brata Alberta oraz 100-lecia jego śmierci podsumowująca Pola Nadziei – 23 maja 2017 r. Młodzieżowy Dom Kultury im. „Jaworzniaków”.