Czas nas uczy pogody - Grażyna Łobaszewska z zespołem

19 października o godz 17.00 w  Hali MCKiS w Jaworznie, będziemy mieli zaszczyt gościć Panią Grażynę Łobaszewską wraz z zespołem.


Przejazd charytatywny na rzecz Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.

Start: 27 IX 2014, Godz. 9:00 (biuro zawodów czynne od 9:00), OWR "Sosina" w Jaworznie

Nagroda Starosty Chrzanowskiego "Optimo modo"Na imprezie plenerowej pt. "Ziemniaczysko pod Upowcem" zorganizowaną przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo na Jurze, w dniu 7 września 2014 r. Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini św. Brata Alberta filia Chrzanów otrzymało nagrodę Starosty Chrzanowskiego "Optimo modo".

Podziękowanie


Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Homo - Homini im. Św. Br. Alberta
w imieniu wszystkich  pracowników, wolontariuszy a także podopiecznych i ich rodzin pragnie podziękować za wsparcie finansowe i rzeczowe, które hospicjum otrzymało w  ostatnim czasie, jako odpowiedź na apel o pomoc na czas pracy bez kontraktu z NFZ.

Będąc darczyńcami dołączyliście Państwo do zespołu hospicyjnego
I za to jeszcze raz serdeczne podziękowania.

Pełna lista naszych darczyńców dostępna jest tutaj.