Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta, ul. Górnicza 30, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321704452, REGON: 273597727.
 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Grzegorz Koczy. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail - iod@itmfox.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
  • realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe a w pozostałym dobrowolne.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
  • realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak instytucje państwowe, towarzystwa ubezpieczeniowe jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.