Hospicjum Domowe - Jaworzno

Hospicjum Domowe powstało w sierpniu 1997 r. Od tamtej pory skupiamy wokół siebie ludzi dobrej woli, którym nie jest obcy los człowieka cierpiącego. Dlatego, z pełnym zaangażowaniem otaczamy opieką człowieka chorego na chorobę nowotworową. Zapewniamy mu pomoc medyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną i duchową. Odwiedzamy chorego w jego własnym domu,  w którym także rodzina chorego otrzymuje od nas wsparcie. Świadomość, bowiem odchodzenia i żegnania kogoś bliskiego jest dla wielu trudna do zaakceptowania, przyjęcia i przeżycia. Przez nasze towarzyszenie choremu i jego rodzinie pragniemy przeciwdziałać dotkliwemu poczuciu bezradności i osamotnienia. Chcemy pomóc choremu w uśmierzeniu bólu, by łagodnie, spokojnie, pojednany z sobą, bliźnimi i Bogiem rozpoczął nowe życie. Dlatego zapewniamy 24 godzinny kontakt z lekarzem i pielęgniarką.
Roztaczamy opiekę nad chorymi bezpośrednio w ich domach,  którzy cierpią na chorobę nowotworową. Fachową pomoc lekarską i pielęgniarską zapewnia profesjonalnie przygotowany personel medyczny.
Mając świadomość jak ważne jest także psychiczne poczucie bezpieczeństwa pomagamy rodzinom i wyjaśniamy, że obecność przy chorym to jeden z najistotniejszych momentów dla umierającego. Dlatego psycholog hospicyjny oraz kapelan czuwają nad psychiczną i duchową sferą zarówno chorego jak i jego rodziny, pomagając przezwyciężyć lęk i bezradność.

Naszym podopiecznym wypożyczamy także sprzęt medyczny, jak: łóżka elektryczne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, ssaki, materace przeciwodleżynowe, by pomóc złagodzić skutki choroby nowotworowej.

Zgłoszenia pod opiekę hospicjum domowego można składać w siedzibie Hospicjum przy ul. Górniczej 30

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek   w godz. 13:00 – 16:00

Piątek  w godz. 13:00 – 15:00

Wszelkie informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 32 753 50 00

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu pacjenta:

  1. Skierowanie do domowej opieki paliatywnej,
  2. Kserokopię dokumentów z dotychczasowego leczenia (dokumentację z leczenia przeciwnowotworowego, z leczenia onkologicznego, wynik histopatologiczny) a pozostałe dokumenty do wglądu,
  3. Dowód osobisty,
  4. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie (legitymacja emeryta-rencisty, NIP zakładu pracy lub inne zaświadczenie).
Stowarzyszenie nie pobiera opłat:

 -  za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 - za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami  odrębnymi,   udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

 - za usługi określone w art. 24 ust.1  pkt.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej.