Hospicjum stacjonarne

Oddział Medycyny Paliatywnej

Znajduje się przy ul. Górniczej 30 w Jaworznie
Kierownik Oddziału - lek. med. Maria Bryła - specjalista medycyny paliatywnej
Pielęgniarka Naczelna – mgr Joanna Faron

Oddział Medycyny Paliatywnej został stworzony dla dopełnienia domowej formy opieki nad pacjentem, pod opiekę stacjonarną przyjmujemy:

 • osoby chore, których opieka nie jest możliwa do prowadzenia w warunkach domowych
 • osoby wymagające hospitalizacji na czas radioterapii paliatywnej
 • osoby będące pod Opieką Domową w celu czasowego odciążenia rodziny pacjenta

Oddział jest przygotowany do objęcia opieką 18 pacjentów. Taką opiekę podejmuje interdyscyplinarny zespół ludzi składających się z  lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych,  kapłana, psychologa, rehabilitanta oraz wolontariuszy.

Otaczamy  opieką  chorych z objawami niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych, osoby wymagające hospitalizacji na czas leczenia przyczynowego, osoby będące pod Opieką Domową w celu czasowego odciążenia rodziny pacjenta. Po odpowiednim przygotowaniu się rodziny chorego, istnieje również możliwość wypisania pacjenta z oddziału i dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych pod opieką Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej (Hospicjum domowe).

Pacjentom oddziału stacjonarnego zapewniamy możliwość całodobowego towarzyszenia przez osoby najbliższe. Nasi pacjenci mają możliwość modlitwy, refleksji w kaplicy Hospicyjnej św. Brata Alberta  mogą również zwrócić się o rozmowę do kapelana hospicyjnego lub psychologa, który udziela wsparcia psychicznego pacjentom oraz ich najbliższym.

W Oddziale znajduje się 8 sal 1,2 i 3 osobowych, sale pacjentów odzwierciedlają bardziej pokoje domowe niż sale szpitalne. W ten sposób stwarzana domowa atmosfera sprzyja lepszemu samopoczuciu chorych oraz lepszemu przystosowaniu się do nowego otoczenia.

Ponadto w  Hospicjum znajduje się:

 • gabinet zabiegowy bardzo dobrze wyposażony, spełniający  wszelkie wymagania higieniczno-sanitarne,
 • łazienka dla pacjentów wyposażona w wannę PRIMO dla pacjentów do kąpieli w pozycji leżącej z możliwością hydromasażu wraz  z podnośnikiem do przewożenia chorych,
 • pokój dziennego pobytu wyposażony w telewizor,
 • salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń ogólno usprawniających, rotory oraz aparat do elektorterapii.
 • kuchenka oddziałowa,                                                                                                                
 • dyżurka pielęgniarska,
 • gabinet lekarski,
 • gabinet psychologa,
 • magazyn czystej bielizny,
 • toaleta oddzielne dla osób odwiedzających i personelu,
 • pokój pożegnań,

Całość oddziału stwarza niespotykaną w szpitalach atmosferę spokoju oraz poszanowania godności chorych w stanach  terminalnych.

Warunki przyjęcia do Oddziału:

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

 1. Skierowanie do oddziału medycyny paliatywnej,
 2. Dowód osobisty chorego
 3. Karta zdrowia (chip)
 4. Potwierdzenie ubezpieczenia
 5. Kserokopia dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia

 Opieka świadczona w Hospicjum jest:

 • bezpłatna sprawowana cała dobę - 7 dni w tygodniu,
 • oferowana wszystkim chorym bez względu na przekonania religijne.

Warunkiem objęcia opieką  przez Hospicjum jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

WYKAZ SCHORZEŃ KWALIFIKUJĄCYCH DO OBJĘCIA OPIEKĄ HOSPICYJNĄ OSOBY DOROSŁE:

Symbol

Nazwa

C00-D48 Nowotwory
G09 Zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi
B20-24 Choroby wywołane przez wirus HIV
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA
I42-43 Kardiomiopatie -  okresie schyłkowym
L89 Owrzodzenia odleżynowe


Kontakt

:

Centrala 32 753 50 00
Pokój lekarski
32 753 50 06

Pielęgniarka oddziałowa

32 753 50 04

Dyżurka pielęgniarska

32 753 50 05 - parter
32 753 50 10 - piętro


W sprawie nowych przyjęć najlepiej kontaktować się:

poniedziałek - piątek:  
13.00 – 14.00


Informację dotyczące chorych można uzyskać:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek:  
12.00 – 13.00
czwartek: 15.00 – 16.00