Wirtualna PuszkaPól Nadziei
I Konferencja Psychoonkologiczna25/05/2017

23 maja w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzników odbyła się I Konferencja Psychoonkologiczna- „Wiem, boję się mniej”

Dla  Hospicjum była wyjątkowa, łączyła bowiem dwie bardzo ważne dla naszego Hospicjum rocznice- 20 lecie istnienia Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta oraz 100- lecie śmierci Patrona Placówki. Stanowiła również podsumowanie tegorocznej XX Edycji Kampanii Pól Nadziei.

Konferencja była okazją  do   podsumowania 20 letniej działalności Hospicjum oraz wzruszających wspomnień .

Po krótkim przywitaniu gości przez Prezes Stowarzyszenia Panią Marię Bryłę głos zabrał Prezydent Miasta Jaworznia Pan Paweł Silbert , który w swoim wystąpieniu podziękował pracownikom Hospicjum za 20 lat ofiarnej  pracy na rzecz pacjentów placówki ale też za pomoc i opiekę nad rodzinami.

Biskup Grzegorz Ryś w swoim wystąpieniu przedstawił  działalność św. Brata Alberta w odniesieniu do współczesnego zabieganego świata. Podsumowując rozważania stwierdzeniem „Jeśli odnajdziemy w sobie choć trochę kameduły pragnienie bycia z ludźmi a nie tylko pomagania im z zewnątrz i jeśli znajdziemy w sobie odrobinę zrozumienia ubóstwa to Brat Albert może być człowiekiem XXI wieku”.

Prezes Stowarzyszenia Pani Maria Bryła dziękując „Wspólnocie Hospicyjnej” za wspólną pracę i wniesiony trud w krótkiej pełnej wzruszających wspomnień prelekcji przedstawiła 20-letnią działalność Hospicjum od momentu założenia Stowarzyszenia w sierpniu 1997 roku jako Hospicjum Domowe po dzień dzisiejszy w funkcji Hospicjum Stacjonarnego, Hospicjum Domowego, Poradni Medycyny Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie.

Prelekcję zakończyła projekcja filmu na klatkach którego uwiecznione została hospicyjna codzienność – wspólne działania lekarzy pielęgniarek , personelu medycznego , pracowników socjalnych i wolontariuszy w opiece i codziennych działaniach na rzecz naszych pacjentów. Pełne ciepłych sów i wzruszające wypowiedzi pacjentów pozostawiły łzy na policzkach obecnych.

Kolejnym prelegentem była Siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Sióstr Chrystusa Miłosiernego, od wielu lat przyjaciel Jaworznickiego Hospicjum, założycielka pierwszego na Litwie Wileńskiego Hospicjum. Opowiedziała o sensie hospicyjnej działalności na przykładzie bezdomnego , który przyniósł kiedyś do niej wyciągniętą ze śmietnika , zniszczoną płaskorzeźbę Chrystusa w cierniowej koronie prosząc by „przywrócić mu twarz”. „To właśnie czynią wszystkie Hospicja – przywracają twarz człowiekowi” kończy swoją wypowiedz Siostra Michaela.

Dr n. med. Marcin Jabłoński w swoim wykładzie „Wiem boję się mniej” wprowadził nas w tematykę lęku, jako emocji bardzo pierwotnej i ogólnie powszechnej.  Zwrócił uwagę na wielkowymiarowość lęku i jego szkodliwość wtedy, gdy człowiek przyjmuje takie strategie radzenia sobie z lękiem, jak: unikanie problemu/zagrożenia wywołującego lęk lub nadmierne skupianie się na emocjach. Jako przeciwwagę do takich rozwiązań podał skuteczny sposób na radzenie sobie z nadmiernym lękiem, czyli podejmowanie świadomego wysiłku zmierzającego do zrozumienia istoty problemu i do jego rozwiązania. Ten wysiłek oznacza właściwe planowanie, zdobywanie koniecznej wiedzy, szukanie adekwatnego rozwiązania i koniecznego wsparcia. Kolejność działań w tej strategii jest niezwykle ważna, gdyż dopiero zdobycie wiedzy na temat dręczącego nas problemu pozwoli znaleźć właściwe rozwiązanie i pozwoli też znaleźć wsparcie. Konkluzją wykładu było pozostawienie słuchaczy z pytaniem, czy chcemy wiedzieć więcej, a przez to mniej się bać, czy pozostawać w stanie nieświadomości i trudnego do opanowania lęku.

Dr n. med. Zbigniew Bohdan wykładem „Zdobywanie góry” wprowadził  obecnych w głąb własnego wnętrza w sam jego środek, by z tego miejsca wyruszyć na szczyt zdobywanej Góry na szlaku której piętrzą się trudności, wszystko co nieznane i tysiące niebezpieczeństw w obliczu których alpinista okazuje się takim jakim naprawdę jest.

Spotkanie uświetnił występ kwartetu smyczkowego Orkiestry Kameralnej Archetii. Zaprezentowany na wysokim poziomie ,wyjątkowy popis artystyczny obejmował utwory: z J.S. Bacha- Aria na strunie „G” z III Suity orkiestrowej  D-dur, W. Kilara – Polonez z filmu „Pan Tadeusz”, A.Piazzolla – Libertango, C.Gardel – Por Una Cabeza, E.Moricone – temat z filmu „Misja”,Percy Mayfiel/Ray Charles- Hit the Road Jack.

Na koniec Konferencji wręczone zostały nagrody za konkurs wiedzy o życiu i twórczości Brata Alberta prowadzonej w ramach tegorocznej Kampanii Pól Nadziei. Uczniowie Jaworznickich Liceów wykazali się bardzo dużym poziomem wiedzy i doskonałym przygotowaniem. Gratulujemy zwycięzcom Dominice Kubiesza za I miejsce, Julii Grzegorczyk za zajęcie II miejsca i Miłoszowi Filipowiczowi wraz z Katarzyna Wędzicha za III miejsce w konkursie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Wręczono również Alberty- statuetki hospicyjne dla najbardziej zasłużonych darczyńców i Hospicyjnych przyjaciół. W tym roku Alberta otrzymało MCKiS w Jaworznie za wieloletnią współpracę w organizacji wszystkich koncertów , konferencji i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie. Podziękowano wszystkim kolejnym Dyrektorom MCKiS: Panu Marianowi Milerowi, równie gorące słowa podziękowania skierowano do Pani Małgorzaty Ciołczyk żony dyrektora Janusza Ciołczyka. Alberta wręczono obecnemu Dyrektorowi Sebastianowi Kusiowi z wyrazami wdzięczności za dotychczasową współpracę. Pani Prezes Maria Bryła stwierdziła, ze Stowarzyszenie nadal będzie liczyć na pomoc w kolejnym XX-leciu działalności Stowarzyszenia na rzecz chorych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konferencji: prelegentom, zaproszonym gościom i wszystkim zainteresowanym opieką paliatywną.

Dziękujemy również wszystkim bez których organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa więc współorganizatorom, partnerom oraz patronom konferencji.

Mamy nadzieję, że konferencja sprostała Państwa oczekiwaniom a poruszane podczas niej tematy znajdą swoje odzwierciedlenie i pozytywnie wpłyną  na rozwój idei opieki paliatywnej.


                                                                   ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

« powrót