Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Otulić płaszczem nadziei15/03/2014
Stowarzyszenie
Hospicjum Homo-Homini im. Św. Br. Alberta realizuje wspólnie z Gminą Miasta Jaworzna zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia
Otulić płaszczem nadziei

Nasze Stowarzyszenie otrzymało od Gminy Miasta Jaworzna wsparcie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia  Otulić płaszczem nadziei.

 W ramach w/w zadania planowane jest podjęcie działań na dwóch płaszczyznach:

  1. Działanie ukierunkowane na chorych, dotyczy zakupu specjalistycznych leków
    i materiałów opatrunkowych do leczenia ran oraz odleżyn u chorych będących pod opieką hospicjum. Na podstawie ofert złożonych przez firmy i hurtownie farmaceutyczne zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta na odpowiedni rodzaj leków i opatrunków. Na drodze zamówienie zostanie zrealizowane zapotrzebowanie, a następne zakupione artykuły będą wykorzystane do leczenia, codziennej opieki i pielęgnacji chorych. Dotychczasowe doświadczenie w opiece nad chorymi uczy, że ok.70% podopiecznych cierpi na różnego rodzaju odleżyny, owrzodzenia nowotworowe oraz rany. Biorąc pod uwagę, że średnio
    w roku pod opieką hospicjum znajduje się ok. 500 osób problem dotyka ok. 350 osób, podopiecznych hospicjum.
  2. Działanie ukierunkowane na  rodziny osierocone, w celu udzielenia pomocy i wsparcia
    w okresie żałoby. W ramach zadania przewiduje się utworzenie grupy wsparcia dla osób  w żałobie w ilości od 5-10 osób oraz wsparcie ośrodka dla osieroconych dzieci w ilości od 5-20. Powyższe działania będą realizowane poprzez comiesięczne spotkania warsztatowo-terapeutyczne, a także integracyjne i zabawowe (głównie dotyczy to dzieci osieroconych).

« powrót