Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Pomocna dłoń19/06/2015

W maju  bieżącego roku Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Br. Alberta Filia Chrzanów otrzymało od Starostwa  Powiatowego w Chrzanowie  10 tys. zł w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego Pomocna dłoń.

Powyższe zadanie dotyczy wielopłaszczyznowego  wsparcia chorych i ich rodzin  będących pod opieką Hospicjum Domowego Ziemi Chrzanowskiej. W 2013 r. pod opieką zespołu hospicyjnego przebywało 76 pacjentów, u których wykonano 2936 wizyt pielęgniarsko – lekarskich, a w roku 2014 r. pacjentów było 96 i wykonano 2752 wizyt.  By zapewnić niezbędną pomoc potrzebna jest całoroczna opieka wykwalifikowanego zespołu hospicyjnego, leki, jednorazowy sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe oraz  profesjonalny sprzęt, który umożliwia prawidłową opiekę i pielęgnację chorych. Tylko tak wieloaspektowo traktowana opieka ma szansę wpłynąć na poprawę stanu i samopoczucia zarówno chorego jak i jego rodziny oraz zapobiec nasileniu występujących dolegliwości.

Z uzyskanych środków w ramach zadania „Pomocna dłoń” zakłada się zakup łóżka rehabilitacyjnego typu Taurus z osprzętem, koncentratory tlenu, pulsoksymetry - sprzęt medyczny niezbędny do oceny stopnia natlenowania organizmu oraz sprzęt medyczny niezbędny do profesjonalnego zaopatrywania odleżyn. 

Ok. 90 % podopiecznych hospicjum to osoby leżące przez większość czasu sprawowania opieki hospicyjnej. Możliwość zaopatrzenia w łóżka ortopedyczne ułatwia pielęgnację chorych przez rodziny i personel hospicjum, a także samym chorym poprawia jakość życia oraz zmniejsza zagrożenie wystąpienia odleżyn. Odleżyny pojawiają się w  wyniku postępującej choroby, wyniszczenia organizmu spowodowanego m.in. zmniejszoną przyswajalnością białka, a także trudnościami w zapewnieniu prawidłowej higieny i pielęgnacji chorego. Stanowią ogromny problem pielęgnacyjny, przyczyniają się do pogorszenia samopoczucia chorego, występowania dolegliwości bólowych, konieczności zastosowania profesjonalnych opatrunków oraz chirurgicznego opracowania rany odleżynowej.

U ok. 40 % chorych występuje duszność jako jeden z licznych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej. Pulsoksymetr to specjalistyczny sprzęt medyczny określający stopień natlenowania organizmu, który z kolei stanowi podstawę do prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych czyli zaopatrzenia chorego w  koncentrator tlenu.

Zapewnienie powyżej wymienionego sprzętu specjalistycznego umożliwia otoczenie chorych całościową, profesjonalną opieką. Tym samym przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa a przez to prowadzi do zminimalizowania duszności, podniesienia progu bólowego. Rodzinom chorym ułatwia codzienną pielęgnację i towarzyszenie swoim bliskim.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w  Chrzanowie Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini może coraz bardziej efektywną pomocą służyć mieszkańcom powiatu oraz wpływać na poprawę samopoczucia oraz jakości życia zarówno chorych jak i ich rodzin.

Powiat Chrzanowski powierzył Stowarzyszeniu Hospicjum Homo – Homini

im. św. Brata Alberta Filia w Chrzanowie
realizację zadania publicznego pod nazwą

„POMOCNA DŁOŃ”


« powrót