Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich30/11/2020
Hospicjum Homo-Homini im. Św. Br. Alberta  realizuje projekt grantowy

 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
 Jest to przedsięwzięcie realizowane  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grant składa się z dwóch części :  A. dodatków do wynagrodzenia oraz B środków ochrony. W Hospicjum dodatki do wynagrodzeń – część A - przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających i osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Część B grantu - środki ochrony - przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Hospicjum.
Otrzymane wsparcie umożliwiło nie tylko gratyfikację finansową dla wyżej wymienionych grup zawodowych za pracę w tym trudnym okresie związanym
z panującą pandemią, ale pomogło także w sfinansowaniu zakupu kombinezonów ochronnych, maseczek FFP3, obuwia ochronnego i środków do dezynfekcji.

Bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej powyższy projekt  byłby niemożliwy do zrealizowania.
« powrót