Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich28/06/2021
Nasze Hospicjum kolejny raz  zawarło UMOWĘ O POWIERZENIE GRANTU
W RAMACH  PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.
Umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.12.41 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
została zawarta 18 czerwca 2021r. pomiędzy NFZ – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach a Stowarzyszeniem Hospicjum Homo-Homini im. Św. Br. Alberta w Jaworznie.
Na warunkach określonych w umowie Oddział NFZ przyznał Stowarzyszeniu grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników:  pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających i osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania  ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie od 1 maja 2020r. do 31 sierpnia 2021r. Otrzymane wsparcie umożliwiło  gratyfikację finansową dla wyżej wymienionych grup zawodowych za pracę w tym trudnym okresie związanym
z panującą pandemią.
BEZ WSPARCIA FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
POWYŻSZY PROJEKT  BYŁBY NIEMOŻLIWY DO ZREALIZOWANIA.« powrót