Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Razem możemy więcej08/09/2014

Stowarzyszenie
Hospicjum Homo-Homini im. Św. Br. Alberta realizuje wspólnie z Gminą Miasta Jaworzna zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia

Razem możemy więcej


Razem możemy więcej
  to zadanie mające na celu zapewnienie wielodyscyplinarnego wsparcia dla chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową. Interdyscyplinarna opieka jest możliwa w zespole hospicyjnym, który składa się z profesjonalnie przygotowanego personelu i odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy,  pracujących razem dla zaspokojenia fizjologicznych, psychologicznych, socjalnych, duchowych
i ekonomicznych potrzeb chorego  i jego rodziny. W codziennym towarzyszeniu kluczową rolę pełni pielęgniarka, lekarz jest odpowiedzialny za przyjęcie i określenie potrzeb chorego oraz terapię paliatywną. Kolejnymi ważnymi ogniwami zespołu są fizjoterapeuta, psycholog i wolontariusze, którzy stosownie do swoich możliwości czasowych
i przeszkolenia mogą wykonywać różne prace pomocnicze i towarzyszyć choremu oraz jego rodzinie.  Wolontariusze są często cenną i niezastąpioną częścią opieki hospicyjnej. W celu zapewnienia prawidłowego leczenia osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową w ramach zadania przewidziano pomoc w zakupie sprzętu jednorazowego, płynów infuzyjnych oraz preparatów do iniekcji. Adresatami zadania będzie ok. 60 osób, zakwalifikowanych do opieki hospicyjnej, ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową lub inną zagrażającą życiu, powyżej 18 roku życia, mieszkańcy Jaworzna, mężczyźni
i kobiety.

 

« powrót