Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Samotny Bohater13/03/2017

 

XIII społeczna kampania „Hospicjum to też życie” powoli dobiega końca, oficjalne jej zakończenie przewidziane jest na 31.03.2017 r.

Jednak już dziś pozwolę sobie zrobić podsumowanie pewnego działania, które zostało podjęte w Hospicjum w ramach tejże Kampanii.

W tegorocznej edycji Kampanii została zwrócona uwaga na tych członków rodzin, którzy na co dzień sprawują opiekę nad swoimi ciężko chorymi bliskimi, dorosłymi i dziećmi – na opiekunów rodzinnych.

Opieka nad osobami u kresu życia to zadanie dla całego interdyscyplinarnego zespołu. Ważne są także relacje z rodzinami, będącymi dla zespołów hospicyjnych niezbędnymi partnerami w opiece. W codziennej praktyce opieki nad ciężko chorymi spotykamy różne rodziny: uciekające od odpowiedzialności, obojętne i roszczeniowe, także aktywne
i bardzo zaangażowane w opiekę. Tym, co dla tych rodzin jest najtrudniejsze to ogrom zmęczenia, wypalenia i lęku, często połączonego z rezygnacją i poczuciem bezradności.

Taki stan psychiczny wynika ze sprawowania intensywnej opieki nad chorym przez długi czas i konieczności
podporządkowania tej opiece codzienności: pracy, obowiązków, a nawet własnego odpoczynku i relaksu. Wynika to także z poczucia samotności opiekuna chorego, braku wystarczającego wsparcia, wiedzy i niezrozumienia ze strony otoczenia.

Rodzina chorego i jego bezpośredni opiekun lepiej opiekuje się swoim bliskim kiedy potrafi radzić sobie z różnymi trudnościami w opiece, także ze swoim stresem, przemęczeniem, czy poczuciem beznadziei. By taki stan osiągnąć niezbędna okazała się pomoc z zewnątrz, by umożliwić, niejednokrotnie, wyjście z domu takiemu opiekunowi, stworzenie warunków do rozmowy o swoich trudnych doświadczeniach, o potrzebach, zajęcie się, a nawet zaopiekowanie opiekunem chorego.

Dlatego też tegoroczna Kampania postawiła duży nacisk i zwróciła uwagę na opiekuna rodzinnego, który na co dzień zajmuje się swoim ciężko chorym, często umierającym, członkiem rodziny. Został on nazwany SAMOTNYM BOHATEREM, który    
w zaciszu domowym poświęca siebie, swój czas, niejednokrotnie swoje zdrowie, pragnienia i potrzeby, by oddać go temu, który potrzebuje pomocy.

Sugestia ze strony organizatorów Kampanii była, by dla opiekunów chorych zorganizować:

- „spotkania przy kawie”, których celem ma być zapewnienie chwili odpoczynku opiekunom i miłego spędzenia czasu,   oderwanie ich od codziennej opieki

- „dnia profilaktyki”, czyli umożliwienia uzyskania w jednym miejscu konsultacji lekarzy różnych specjalności,

- „spotkania szkoleniowego”, czyli warsztatu z zakresu opieki nad osobą obłożnie chorą w domu, a także warsztatu   psychologicznego, zwracającego uwagę na to,
   jak zadbać o siebie i jak radzić sobie w sytuacjach szczególnie trudnych.

 W Hospicjum w Jaworznie odbyły się takie „spotkania przy kawie” połączone z częścią psychologiczną – edukacyjną. Spotkania odbywały się raz w miesiącu, począwszy od listopada 2016 r. do marca 2017 r. W sumie uczestniczyło w nich 7 osób. Był to czas na zrelaksowanie się, luźne rozmowy, wzajemne wsparcie i obdarowanie siłą i nadzieją. Ostatnie, marcowe spotkanie było podsumowujące i bardzo radosne, ale też z wyczuwalną atmosferą smutku, dlatego też zaproponowałam, by takie spotkania odbywały się nadal, do czerwca br., by wciąż dzielić się i odczuwać wzajemne wsparcie i pomoc.

 W związku z tym, iż celem XIII Kampanii „Hospicjum to też życie” było zwrócenie uwagi na ważną rolę i wymierną wartość udziału rodzin w systemie opieki nad ciężko chorymi dorosłymi i dziećmi, szczególnie w opiece domowej oraz zachęcenie zarówno instytucji rządowych, jak
i lokalnych społeczności do budowania różnych form wsparcia na ich rzecz postanowiono wystosować petycję - List Otwarty do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracający uwagę na ten problem.

W tym miejscu bardzo proszę o zapoznanie się z treścią Listu Otwartego, poprzez stronę www.hospicja.pl i podpisanie go, jako wyraz akceptacji dla pomysłu wprowadzenia konkretnych rozwiązań systemowych dla opiekunów rodzinnych.

List Otwarty dostępny jest na stronie www.hospicja.pl lub na stronie www.petycje.pl/petycja/12358/list_otwarty_w_sprawie_opiekunow_rodzinnych.html

 


                               Danuta Chwirut-Cichoń

psycholog, psychoonkolog

 

« powrót