Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Hospicjum stacjonarne

Hospicjum Stacjonarne

Znajduje się przy ul. Górniczej 30 w Jaworznie
Kierownik Medyczny - lek. med. Maria Bryła - specjalista medycyny paliatywnej
Pielęgniarka Naczelna – mgr Joanna Faron

Hospicjum Stacjonarne zostało stworzone dla dopełnienia domowej formy opieki nad pacjentem, pod opiekę stacjonarną przyjmujemy:

 • osoby chore, których opieka nie jest możliwa do prowadzenia w warunkach domowych
 • osoby wymagające hospitalizacji na czas radioterapii paliatywnej
 • osoby będące pod Opieką Domową w celu czasowego odciążenia rodziny pacjenta

Hospicjum Stacjonarne jest przygotowane do objęcia opieką 18 pacjentów. Taką opiekę podejmuje interdyscyplinarny zespół ludzi składających się z  lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych,  kapłana, psychologa, rehabilitanta oraz wolontariuszy.

Otaczamy  opieką  chorych z objawami niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych, osoby wymagające hospitalizacji na czas leczenia przyczynowego, osoby będące pod Opieką Domową w celu czasowego odciążenia rodziny pacjenta. Po odpowiednim przygotowaniu się rodziny chorego, istnieje również możliwość wypisania pacjenta z oddziału i dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych pod opieką Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej (Hospicjum domowe).

Pacjentom hospicjum stacjonarnego zapewniamy możliwość całodobowego towarzyszenia przez osoby najbliższe. Nasi pacjenci mają możliwość modlitwy, refleksji w kaplicy Hospicyjnej św. Brata Alberta  mogą również zwrócić się o rozmowę do kapelana hospicyjnego lub psychologa, który udziela wsparcia psychicznego pacjentom oraz ich najbliższym.

W Hospicjum znajduje się 8 sal 1,2 i 3 osobowych, sale pacjentów odzwierciedlają bardziej pokoje domowe niż sale szpitalne. W ten sposób stwarzana domowa atmosfera sprzyja lepszemu samopoczuciu chorych oraz lepszemu przystosowaniu się do nowego otoczenia.

Ponadto w  Hospicjum znajduje się:

 • gabinet zabiegowy bardzo dobrze wyposażony, spełniający  wszelkie wymagania higieniczno-sanitarne,
 • łazienka dla pacjentów wyposażona w wannę PRIMO dla pacjentów do kąpieli w pozycji leżącej z możliwością hydromasażu wraz  z podnośnikiem do przewożenia chorych,
 • pokój dziennego pobytu wyposażony w telewizor,
 • salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń ogólno usprawniających, rotory oraz aparat do elektorterapii.
 • kuchenka oddziałowa,                                                                                                                
 • dyżurka pielęgniarska,
 • gabinet lekarski,
 • gabinet psychologa,
 • magazyn czystej bielizny,
 • toaleta oddzielne dla osób odwiedzających i personelu,
 • pokój pożegnań,

Całość oddziału stwarza niespotykaną w szpitalach atmosferę spokoju oraz poszanowania godności chorych w stanach  terminalnych.

Warunki przyjęcia do Hospicjum Stacjonarnego:

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

 1. Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego,
 2. Dowód osobisty chorego
 3. Potwierdzenie ubezpieczenia
 4. Kserokopia dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia

 Opieka świadczona w Hospicjum jest:

 • bezpłatna sprawowana cała dobę - 7 dni w tygodniu,
 • oferowana wszystkim chorym bez względu na przekonania religijne.

Warunkiem objęcia opieką  przez Hospicjum jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

Stowarzyszenie nie pobiera opłat:

 -  za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 - za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami    odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

 - za usługi określone w art. 24 ust.1  pkt.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej.WYKAZ SCHORZEŃ KWALIFIKUJĄCYCH DO OBJĘCIA OPIEKĄ HOSPICYJNĄ OSOBY DOROSŁE:

Symbol

Nazwa

B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenie odporności (HIV)
C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35 Stwardnienie rozsiane
I42-43 Kardiomiopatia
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenia odleżynowe


Kontakt

:

Centrala 32 753 50 00
Pokój lekarski
32 753 50 06

Pielęgniarka oddziałowa

32 753 50 04

Dyżurka pielęgniarska

32 753 50 05 - parter
32 753 50 10 - piętro


W sprawie nowych przyjęć najlepiej kontaktować się:

poniedziałek - piątek:  
13.00 – 14.00