Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Poradnia Medycyny Paliatywnej - Filia Chrzanów

Poradnia medycyny paliatywnej jest tym miejscem, gdzie przyjmowane są osoby potrzebujące zabezpieczenia przeciwbólowego. Trafiają do nas ci, u których stwierdzono chorobę nowotworową, są w trakcie chemioterapii lub radioterapii, a także osoby, które nie radzą sobie z wszechogarniającym bólem.


Zapraszamy:

poniedziałek:   od 15.30 do 18.00
wtorek:
od 08.00 do 10.30
czwartek: od 08:00 do 10:30

Adres:
ul. 3-go Maja 11
32-500 Chrzanów

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu pacjenta:

 • Skierowanie do Poradni Medycyny Paliatywnej,
 • Dokumentację z dotychczasowego leczenia przeciwnowotworowego, z leczenia onkologicznego, wynik histopatologiczny,
 • Dowód osobisty,
 • Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie (legitymacja emeryta-rencisty, NIP zakładu pracy lub inne zaświadczenie).

  Stowarzyszenie nie pobiera opłat:

   -  za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 
    6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

   - za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami  odrębnymi,   udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

   - za usługi określone w art. 24 ust.1  pkt.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej.