Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Poradnia Medycyny Paliatywnej - Jaworzno

Poradnia medycyny paliatywnej jest tym miejscem, gdzie przyjmowane są osoby potrzebujące zabezpieczenia przeciwbólowego. Trafiają do nas Ci, u których stwierdzono chorobę nowotworową, są w trakcie chemioterapii lub radioterapii, a także osoby, które nie radzą sobie z wszechogarniającym bólem.

Poradnia mieści się na parterze budynku hospicjum stacjonarnego na ul. Górniczej 30.

W poradni przyjmuje:

lek. med. Maria Bryła
specjalista medycyny paliatywnej,
anestezjologii i intensywnej terapii, okulista


Zapraszamy:

poniedziałek
od 11:00 do 13:30
środa od 15:30 do 18.00
piątek: od 11:00 do 13:30Dokumenty niezbędne przy przyjęciu pacjenta:

 • Skierowanie do Poradni Medycyny Paliatywnej,
 • Dokumentację z dotychczasowego leczenia przeciwnowotworowego, z leczenia onkologicznego, wynik histopatologiczny,
 • Dowód osobisty,
 • Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie (legitymacja emeryta-rencisty, NIP zakładu pracy lub inne zaświadczenie).


  Stowarzyszenie nie pobiera opłat:

   -  za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 
    6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

   - za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami  odrębnymi,   udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

   - za usługi określone w art. 24 ust.1  pkt.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej.