Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Znajduje się przy ul. Górniczej 30 w Jaworznie w Budynku Hospicjum.
Kierownik Oddziału - lek. med. Maria Bryła - specjalista medycyny paliatywnej

Stowarzyszenie Hospicjum homo –Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie w swoich strukturach prowadzi również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie.

W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczy dla pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców z niewydolnością oddechową, u których zakończono proces leczenia przyczynowego, a wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. Opieka w Zakładzie obejmuje zapewnienie całodobowego wspomagania oddechu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie wyposażony jest w  profesjonalny sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny min. respiratory, kardiomonitor, defibrylator, sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn, łóżka z regulacją wysokości, profesjonalne materace przeciw odleżynowe, inhalatory, pulsoksymetry, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, glukometry, sprzęt rehabilitacyjny, aparat do elektroterapii oraz PRIMO dla pacjentów do kąpieli w pozycji leżącej z możliwością hydromasażu wraz  z podnośnikiem do przewożenia chorych. Każdy pacjent przebywający w ZOL-u  jest objęty opieką psychologa, terapeuty zajęciowego, logopedy oraz fizjoterapeuty.

Zasady kierowania:

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w Zakładzie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (DZ.U. 2012.731).

Świadczenia zdrowotne udzielane finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent.

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla pacjentów Wentylowanych Mechanicznie:

Wyżej wymienione dokumenty można również pobrać w siedzibie Hospicjum.